KATECHEZA

Dortmund - Dom Katolicki Katecheci: Ks. Tomasz Abram Ks. Paweł Samuel

Grupa komunijna I – poniedziałek w godz. 16.30 – 17.30

Grupa komunijna II – czwartek w godz. 16.30 – 17.30

Grupa pokomunijna – czwartek w godz. 17.30 – 18.30

 

Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania w Domu Katolickim

Piątek w godz. 17.00 – 18.00 – oprócz I piątków miesiąca