SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

Sakrament pokuty nazywany jest także sakramentem pojednania, przebaczenia lub nawrócenia. Spowiedź jest sakramentalną i osobistą drogą nawrócenia, skruchy, wyznania grzechów i powrotu do Boga. To sakrament, w którym doświadczamy i odkrywamy Boże Miłosierdzie.

Niektórzy uważają, że spowiedź nie jest „nowoczesna”. Może być trudna i kosztuje na początku wiele trudu. Jedną z największych łask jest możność rozpoczęcia swojego życia od nowa – bez obciążeń, z czystą hipoteką, być przyjętym z miłością i obdarzonym nową siłą. Bóg jest miłosierny i niczego nie pragnie bardziej jak tylko, żebyśmy skorzystali z Jego miłosierdzia. Kto się wyspowiadał, otwiera nową, czystą kartę w księdze swojego życia.

W przypowieści o miłosiernym Ojcu Jezus najpiękniej wyraził to, co dzieje się w sakramencie pokuty: błądzimy, gubimy się, nie dajemy już rady. Jednak nasz Ojciec oczekuje na nas z wielką, nieskończoną tęsknotą. Przebacza nam grzechy, zawsze nas przyjmuje, gdy wracamy. Dla Jezusa przebaczanie grzechów było ważniejsze niż czy­nienie cudów. Widział w tym wielki znak nadejścia królestwa Bożego, w którym wszystkie rany zostają uleczone i wszystkie łzy otarte. Moc Ducha Świętego, którą Jezus odpuszczał grzechy, przekazał swoim apostołom. Padamy naszemu niebiańskiemu Ojcu w ramiona, gdy idziemy do kapłana i spowiadamy się.

Warunki dobrej spowiedzi

Pięć warunków dobrej spowiedzi:

  • Rachunek sumienia
  • Żal za grzechy
  • Mocne postanowienie poprawy
  • Wyznanie grzechów
  • Zadośćuczynienie Bogu i bliźnim

Terminy

Możliwość skorzystania z tego sakramentu w naszej misji, jest zazwyczaj przed rozpoczęciem każdej Mszy św. i w czasie jej trwania. Dodatkowe terminy spowiedzi z okazji świąt podawane są w ogłoszeniach duszpasterskich, na stronie internetowej i na ulotkach.

Zachęcamy do spowiadania się w dni powszednie, ponieważ niedziela powinna mieć charakter świąteczny, a nie pokutny. Poza tym, w dzień powszedni ksiądz dysponuje zazwyczaj większą ilością czasu, który może poświecić Penitentom. W razie potrzeby można również ustalić indywidualnie termin spowiedzi z księdzem

Pamiętajmy zwłaszcza w okresie świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia, kiedy więcej osób przystępuje do spowiedzi, by nie odkładać tego na ostatnią chwilę, bo takiej możliwości może nie być w ostatnich dniach tuż przed samymi świętami z racji na inne przygotowania. Zorganizujmy się tak, by skorzystać ze spowiedzi w wyznaczonych miejscach i terminach. Zapewni to nam spokój sumienia i pozwoli w godny sposób przeżyć sakrament Miłosierdzia.