CHRZEST ŚWIĘTY

Chrzest jest zasadniczym sakramentem i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Jednoczy nas z Jezusem Chrystusem, włącza nas w Jego odkupieńczą Mękę na krzyżu, wyzwala nas przez to z mocy grzechu pierworodnego i wszystkich osobistych grzechów i pozwala nam razem z Nim zmartwychwstać do życia bez końca. Ponieważ chrzest jest przymierzem z Bogiem, człowiek musi na nie odpowiedzieć swoim „Tak“. Podczas chrztu dzieci wiarę w ich imieniu wyznają rodzice.

Kościół od czasów starożytnych praktykował chrzest dzieci. Istnieje tego jeden powód: zanim zdecydujemy się na Boga, Bóg zdecydował się na nas. Chrzest jest zatem łaską, niezasłużonym darem, przyjęciem nas przez Boga bez warunków wstępnych. Wierzący rodzice, którzy chcą tego, co najlepsze dla swoich dzieci, chcą też chrztu, przez który dziecko zostanie uwolnione od grzechu pierworodnego i z mocy śmierci.

Chrzest dziecka zakłada, że chrześcijańscy rodzice wprowadzą je w wiarę. Nie jest rzeczą słuszną odmawiać dziecku chrztu, kierując się błędnie rozumianą liberalnością. Tak jak nie można odmówić dziecku miłości, żeby później samo się na miłość zdecydowało, podobnie byłoby rzeczą niesłuszną, gdyby wierzący rodzice odmawiali swojemu dziecku łaski Bożej w sakramencie chrztu. Podobnie jak każdy człowiek rodzi się ze zdolnością mówienia, ale przecież języka musi się dopiero nauczyć, tak samo każdy człowiek rodzi się ze zdolnością do wiary, jednak musi ją dopiero poznać. Jednakże nie można nikogo zmuszać do chrztu. Po tym jak, będąc małym dzieckiem, przyjęło się chrzest, trzeba go później „ratyfikować“ w swoim życiu tzn. trzeba powiedzieć swoje „Tak“, żeby sakrament zaowocował. Być ochrzczonym oznacza: historia mojego osobistego życia zanurza się w nurcie miłości Bożej.

Sakrament Chrztu Św. w naszej Misji jest udzielany w kościele św. Anny w Dortmund we wszystkie niedziele miesiąca podczas Mszy św. niedzielnej. W pozostałych kościołach filialnych udziela się tego sakramentu tylko w dniu, gdy celebrowana jest tam Msza Święta.

Rodzice dziecka

Rodzice lub przynajmniej jeden z rodziców muszą należeć do Kościoła Katolickiego, tzn. nie mogą być z niego wypisani.

Aby poprosić o udzielenie sakramentu chrztu świętego rodzice lub jedno z nich powinni:

  • Zgłosić się do biura parafialnego w godzinach urzędowania, aby ustalić termin, odbyć konieczną rozmowę i wypełnić wymagane dokumenty (Anmeldung zur Taufe),
  • Posiadać akt urodzenia dziecka (Geburtsurkunde lub Geburtsbescheinigung für religiöse Zwecke)
  • Podać dane rodziców i chrzestnych: data urodzenia, dokładny adres zamieszkania

Zgłoszenie chrztu dokonywane powinno być na około miesiąc wcześniej przed planowaną datą. Warto wtedy mieć już zebrany komplet dokumentów.

Rodzice chrzestni

Chrzestnym zgodnie z wymogami prawa kanonicznego, może zostać osoba, która jest katolikiem, przyjęła już sakramenty chrztu, bierzmowania i Eucharystii, prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić, jest wolna od jakiejkolwiek kary kanonicznej (jest w pełnej wspólnocie sakramentalnej Kościoła) i ukończyła 16 lat.

Rodzice chrzestni zobowiązani są przedstawić zaświadczenie, że mogą być dopuszczeni do godności rodzica chrzestnego.

  • mieszkający w Niemczech: Patenschein – że należą do Kościoła katolickiego.
  • mieszkający w Polsce: Zaświadczenie, że mogą pełnić funkcję rodzica chrzestnego.

Rodzice chrzestni wraz z rodzicami dziecka mają za zadanie zapewnić ochrzczonemu rozwój życia religijnego, przykładem własnego życia dać ochrzczonemu przykład wiary oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

Przed chrztem zarówno rodzice, jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu spowiedzi i ofiarować komunię świętą w czasie niedzielnej Mszy, w intencji dziecka.

W dniu chrztu

Należy przybyć do kościoła ok. 15 minut przed uroczystością i zająć odpowiednie miejsce. Należy przygotować i przynieść świecę chrzcielną oraz białą szatę dla swojego dziecka.