SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Małżeństwo i rodzina stanowią podstawową komórkę społeczeństwa i należą do najcenniejszych dóbr ludzkości. Chrześcijanin powinien zawsze pamiętać, że to sam Bóg ustanowił małżeństwo, stwarzając mężczyznę i kobietę na swój obraz i podobieństwo. Jest to zatem przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na ich własne dobro oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa.

Przymierze to między ochrzczonymi zostało przez Chrystusa podniesione do godności sakramentu. Sakrament ten jest znakiem związku Chrystusa i Kościoła, w którym sam Bóg udziela małżonkom łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. A łaska tego sakramentu udoskonala ludzką miłość małżonków.

Do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego potrzebne jest spełnienie trzech warunków:

  • dobrowolna zgoda na jego zawarcie,
  • zgoda na związek wyłącznie z tą osobą na całe życie,
  • otwartość na dzieci.

Sakrament małżeństwa przyjmuje się zazwyczaj w parafii narzeczonej ewentualnie w parafii narzeczonego. Gdyby jednak zaistniały warunki wskazujące na potrzebę zawarcia tego sakramentu poza własną parafią, wówczas należy uzyskać od swojego proboszcza pozwolenie na ślub w innym kościele.

Dokumenty potrzebne do ślubu kościelnego w Niemczech

Aby otrzymać ślub kościelny w Niemczech potrzebne są następujące dokumenty:

  • Dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
  • Aktualne świadectwo chrztu świętego (nie starsze niż poł roku – 6 miesięcy) na świadectwie chrztu powinna być adnotacja o przyjęciu sakramentu bierzmowania
  • Świadectwo zawarcia małżeństwa cywilnego, tzn. Bescheinigung über die Eheschließung lub (jeśli ślubu cywilnego nie było) zaświadczenie o planowanym terminie ślubu cywilnego Anmeldung der Eheschließung und Terminbestätigung
  • Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego
  • Zaświadczenie z poradni rodzinnej

Na podstawie powyższych dokumentów zostanie spisany protokół przedślubny (Ehevorbereitungsprotokoll).

Dokumenty potrzebne do ślubu kościelnego w Polsce

Wszyscy zameldowani i mieszkający na terenie Niemiec, chcąc zawrzeć sakramentalny związek małżeński na terenie Polski, potrzebują dodatkowo zgodę̨ biskupa diecezji w której mieszkają. W naszym przypadku jest to zgoda biskupa diecezji Paderborn.

Zgoda ta jest niezbędna do ważnego i godziwego zawarcia małżeństwa poza granicami Niemiec. Dlatego chcąc zawrzeć małżeństwo w Polsce, należy zgłosić się̨ do biura PMK i dopełnić wszelkich formalności i dopiero wówczas, na podstawie wystawionej licencji i dyspensy od ślubu poza granicami, przyjąć sakrament małżeństwa w Polsce lub innym wybranym przez siebie kraju.

Dokumenty potrzebne do ślubu konkordatowego w Polsce

Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego – jest dokumentem stwierdzającym o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego. Wydawane jest na podstawie dowodu osobistego oraz skróconego odpisu aktu urodzenia (niepotrzebne jeśli urząd już nim dysponuje; jeśli jednak będzie potrzebny, można go uzyskać w urzędzie właściwym dla miejsca urodzenia) w dowolnym USC w Polsce. Dokument ten ważny jest tylko przez 3 miesiące! W trakcie jego wydawania decydujecie jakie nazwisko przyjmie po ślubie narzeczona i dzieci po urodzeniu.

Narzeczeni mając zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński w Kościele Katolickim winni zgłosić się w biurze parafialnym co najmniej na trzy miesiące przed planowanym ślubem. Powinni też posiadać dokumenty tożsamości.

Narzeczeńskie ABC, czyli jak zaplanować ślub kościelny

Sakrament małżeństwa wymaga odpowiedniego przygotowania, ale również załatwienia niezbędnych formalności. Jak wyglądają „krok po kroku” kościelne formalności? Zapraszamy do ściągnięcia i wydrukowania pliku PDF Narzeczeńskie ABC.