Mit der Nutzung dieser Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Sakrament małżeństwa postrzegamy jako "małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą wspólnotę całego życia, czerpie ono siłę i moc z aktu stworzenia, lecz zostało dla ochrzczonych podniesione do wyższej godności przez zaliczenie do sakramentów Nowego Przymierza" (Obrzędy sakramentu małżeństwa, Katowice 1996; dalej = OM nr 1).

Kościół uczy, że małżeństwo powstaje przez zawarcie umowy małżeńskiej, to znaczy przez nieodwołalną zgodę obojga małżonków, poprzez którą oddają się oni sobie i wzajemnie przyjmują. Całkowita wierność małżonków, a także nierozerwalna jedność ich węzła małżeńskiego są potrzebne do zaistnienia szczególnej wspólnoty mężczyzny i kobiety, a także dla dobra dzieci. Małżeństwo i miłość małżeńska ze swojej istoty nastawione są na zrodzenie i wychowanie potomstwa, znajdując w tym swoje uwieńczenie. Jakże często przekonujemy się, że dzieci są najcenniejszym darem małżeństwa i mogą przynieść wiele dobra samym rodzicom. Przez chrzest (sakrament wiary), mężczyzna i kobieta na zawsze zostają włączeni w przymierze Chrystusa z Kościołem, stąd też ich małżeńska wspólnota zostaje "wchłonięta" przez miłość Chrystusa i obdarzona mocą Jego ofiary. Dlatego też ważnie zawarte małżeństwo chrześcijan jest zawsze sakramentem. Dzięki Duchowi Świętemu małżonkowie chrześcijańscy, równi sobie godnością, na wzór Chrystusa, który umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, podtrzymują i umacniają swoje małżeństwo przez wzajemne oddanie i niepodzielną miłość, wypływającą z Boskiego źródła miłości. Dlatego też będą im obce: wszelkie cudzołóstwo i rozwody. (OM 2-11). Małżonkowie, zawierający sakrament małżeństwa w Chrystusie, mogą zawsze siebie umacniać poprzez słowo Boże, Eucharystię, sakrament pokuty i modlitwę, wypraszając odnowienie łaski ich sakramentu potrzebnej do wypełniania przyjętych na siebie zobowiązań.

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa obejmuje nauki przedślubne, w tym poradnię rodzinną oraz spisanie protokołu przedślubnego w kancelarii.

Cykl nauk przedmałżeńskich obejmuje 5 katechez, w tym 2 spotkania z doradcą poradni rodzinnej.Nauki odbywają się w środy o godz.19.30 w domu parafialnym (w terminie wcześniej podanym do wiadomości).

Nauki odbywają się 2 razy do roku na wiosnę i na jesień.

Dokumenty: metryka chrztu – nie może być starsza niż sześć miesiące przed zawarciem sakramentu małżeństwa, zaświadczenie o odbyciu nauk przedślubnych, dokument potwierdzający zawarcie kontraktu cywilnego (z Urzędu Stanu Cywilnego).

Osoby pragnące zawrzeć Sakrament Małżeństwa w Polsce zobowiązane są do uzyskania LICENCJI z Kurii Arcybiskupiej w Paderborn.

Przed zawarciem związku małżeńskiego wymagany jest Sakrament Spowiedzi.