Mit der Nutzung dieser Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Chrzest jest pierwszym sakramentem. Przed chrztem bowiem nie można przyjąć żadnego sakramentu. Chrzest jest też najpotrzebniejszym sakramentem. Kto bowiem nie przyjmie sakramentu chrztu, nie może uzyskać zbawienia według słów Pana Jezusa: „Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego” (J 3,5). Kościół katolicki udziela chrztu świętego, posłuszny rozkazowi Zbawiciela: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (Mt 28, 19).

Chrzest daje łaskę uświęcającą, a tym samym gładzi grzech pierworodny, u dorosłych zaś także wszystkie grzechy przed chrztem popełnione; odpuszcza również całą karę za popełnione przed chrztem grzechy, tak doczesną jak i wieczną. Dlatego słusznie nazywamy chrzest, „Sakramentem Odrodzenia w Chrystusie”. Przez chrzest stajemy się członkami Kościoła Chrystusowego i możemy korzystać ze wszystkich łask, jakie Pan Jezus zostawił w Kościele, a które są nam potrzebne do uświęcenia się. Chrzest wyciska wreszcie na duszy ludzkiej znak czyli znamię. Dlatego chrzest można przyjąć tylko raz w życiu.

Przy chrzcie otrzymujemy imię Świętego, który ma być nam w życiu wzorem i patronem.

Sakrament chrztu św.w kościele parafialnym St. Anna w Dortmundzie jest udzielany w I i III niedzielę miesiąca.
Godzina bezpośrednio do ustalenia w biurze.
Fakt chrztu św. proszę zgłosić  w biurze parafialnym minimum 2 tygodnie wcześniej.

Rodzice, którzy chcą ochrzcić dziecko są zobowiązani do wzięcia udziału w nauce przed chrztem. Nauki te odbywają się w każdą III sobotę miesiąca o godz. 20.00 w Domu Katolickim.

Dokumenty: wypełniony formularz zgłoszenia dziecka do chrztu, wypełniony formularz „Pytania duszpasterskie dla rodziców zgłaszających dziecko do chrztu św.”, akt urodzenia dziecka, świadectwo ślubu kościelnego/konkordatowego/rodziców dziecka, zaświadczenia rodziców chrzestnych z parafii ich zamieszkania.

Osoby, które nie zawarły ślubu kościelnego, a mogą otrzymać ten sakrament, powinny przedłożyć pisemne zobowiązanie przyjęcia sakramentu małżeństwa.

Rodzice dziecka potrzebują zaświadczenia o fakcie przynależności do Kościoła Katolickiego, o ile nie należą do naszej parafii.

Formularz: „Zgłoszenie dziecka do chrztu“

Formularz: „Pytania duszpasterskie dla rodziców zgłaszających dziecko do chrztu św."