Mit der Nutzung dieser Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty udziela się człowiekowi ochrzczonemu jako Dar. Istotny obrzęd bierzmowania składa się z trzech elementów wykonywanych równocześnie. Są to:

  • Namaszczenie świętym olejem znaku Krzyża na czole ochrzczonego.
  • Nałożenie ręki biskupa na jego głowę.

Słowa: "Przyjmij znamię daru Ducha Świętego".

W Kościele rzymskokatolickim zwyczajnym szafarzem bierzmowania jest biskup. W pewnych okolicznościach bierzmować może kapłan upoważniony do tego przez prawo kościelne.

Skutki bierzmowania są następujące:

  • udoskonala łaskę chrztu
  • ściślej jednoczy nas z Chrystusem
  • pomnaża w nas dary Ducha Świętego
  • udoskonala naszą więź z Kościołem,

Bierzmowanie przyjmuje się raz w życiu! Bierzmowanie, podobnie jak chrzest, nie może być powtarzane ze względu na niezatarty charakter, czyli znamię Chrystusa, które wyciska na duszy chrześcijanina.


Dokumenty:
 Wymaganym dokumentem jest metryka chrztu.

Osoby pragnące przyjąć Sakrament Bierzmowania zobowiązane są do uczestnictwa w przygotowaniu do przyjęcia tego sakramentu. Bliższe informacje udzielane są w kancelarii parafialnej.

Konieczne jest przyjęcie Sakramentu Pokuty.

 

Pobierz formularz zgłoszenia